De tafel van Hannah Arendt. Over polarisatie, middenveld en diversiteit

De tafel van Hannah Arendt? Het publieke domein is volgens Arendt de wereld voor zover die onze ‘gemeenschappelijke thuis’ vormt. Het is een plek die ons samenbrengt maar ook ‘verhindert dat we, bij wijze van spreken, over elkaar struikelen’. Samen leven betekent volgens Arendt dat zich tussen ons ’een wereld van dingen bevindt, zoals een tafel zich bevindt tussen diegenen die eraan hebben plaatsgenomen’.

Vanuit deze invalshoek nodigt Voorrang van Links, een open denkgroep mede opgericht door huidig burgemeester Mohamed Ridouani, u graag uit voor een beklijvende avond. Het programma omvat een inleiding, drie lezingen en een vraagronde. Er is bovendien gekozen voor een open en ruim samenwerkingsverband met:

– Marjan Verplancke, coördinator vorming en publiekswerking bij het Hannah Arendt Instituut:
Over polarisatie en verbinding.

– Lies De Winter, Algemeen directeur Beweging.net:
De zegen en de vloek van de middenveldvertegenwoordiger, praten we vandaag liever met individuen?

– Rachida Lamrabet, juriste en schrijfster:
De theorie van het verschil (naar Audre Lorde).

Einde voorzien omstreeks 22:00. Napraten kan in het STUKcafé.

De tafel van Hannah Arendt – Over participatie: theorie en praktijk

Volgens Eric Corijn is participatie in wezen een discussie over het uitdiepen van de democratie. Daarin komen verschillende elementen aan bod. Een discussie over procedures en instellingen, een discussie over welke participatie op welke schaal en voor welk beleid en de vraag hoe we de interesse en de activiteit van mensen verhogen. Welk stappenplan is gepast voor een bedreigde democratie?

Hierna houden we een nagesprek met Jan Mellebeek (BUUR, ex-participatieambtenaar Stad Leuven), Bart Crols (Overleg Buurtcomités Kessel-Lo) , Piet Van Meerbeek (Avansa) en Hade Bamps (Levuur). Het gesprek wordt gemodereerd door Sandra Rosvelds (beweging.net).

Het publiek heeft de mogelijkheid om in discussie te treden met de sprekers.

Details:
Dinsdag 23 januari 2024 – 20:00
Romaanse Poort (B14)
Brusselsestraat 63,
3000 Leuven

Sfeerbeelden De tafel van Hannah Arendt. De participatie van de burger in het publieke domein.

Alvast enkele sfeerbeelden van ons event van gisteren, De tafel van Hannah Arendt. De participatie van de burger in het publieke domein.

Onze dank gaat uit naar Filip De Rynck, Tinneke Beeckman en Christophe Busch voor hun waardevolle bijdrages en inzichten, naar Mohamed Ridouani voor het inleidende woordje en John Vandaele voor het in goede banen leiden van de nabespreking.

De tafel van Hannah Arendt. De participatie van de burger in het publieke domein

Met ‘De tafel van Hannah Arendt. De participatie van de burger in het publieke domein’ focust Voorrang van Links op een boeiend thema via drie lezingen en een nagesprek.

Filip De Rynck argumenteert dat er eerder sprake is van een ‘democratie in transitie’ dan van een ‘democratie in crisis’. Kijken naar een democratie in transitie vergt een breedbeeld op het functioneren van ons politiek-bestuurlijk systeem. Zo’n systemische insteek vormt een heilzame kuur tegenover het beroepspessimisme van de ‘democratie-watchers’.

Voor Tinneke Beeckman is vrijheid handelen als burger. De ongeremde negatieve vrijheid, het vrij handelen zonder door anderen beperkt te worden, botst op haar limieten. Op cruciale (crisis)momenten moet de politiek echter de legitimiteit hebben om die vrijheid (gedeeltelijk) aan banden te keggen. Tegelijk moeten burgers betrokken blijven bij politieke beslissingen. Vraag is dan welk vrijheidsbegrip hiervoor inspirerend kan zijn?

Tenslotte wijst Christophe Busch op de ‘wankele tafel’ van Hannah Arendt. De complexe globalisering en groeiende digitalisering  leiden naar een nieuwe informatie- en communicatietechnologie. Die plaatst, samen met gebeurtenissen als oorlog en pandemie, waarheid en identiteit onder druk. Waarheidsverval en binaire denkkaders zijn het gevolg.  Belangrijk is om na te gaan hoe deze sociale realiteiten worden vorm gegeven door taal en verhaal en dat net pluraliteit en verbinding ons deeloplossingen kunnen aanreiken.

De avond wordt ingeleid door burgemeester Mohamed Ridouani. John Vandaele (MO* Magazine) modereert het nagesprek.

Hoe zeker is uw sociale zekerheid?

De voorbije twee jaren beheerste het coronavirus ons leven. Onze sociale zekerheid hielp om de klap op te vangen en zorgde voor een vangnet van betrouwbare gezondheidsdiensten en financiële steun voor wie met minder moest rondkomen. De sociale zekerheid hielp ons door de crisis heen, maar hoe verteerde zij zelf deze crisis? Hoe draagt zij bij aan een veerkrachtige samenleving? Wat is de toekomst van de sociale zekerheid? Kortom, hoe zeker is uw sociale zekerheid?

Voorrang Van Links gaat samen met Frank Vandenbroucke (minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid), Paul De Grauwe (professor aan de London School of Economics) en Heidi Degerickx (Algemeen Coördinator Netwerk tegen Armoede) op zoek naar antwoorden op deze vragen.

Wij heten u van harte welkom op deze gespreksavond op donderdag 28 oktober vanaf 19u30 in Hal 5 (ingang langs Locomotievenstraat, Kessel-Lo).

Omwille van de coronamaatregelen zijn de plaatsen beperkt en vragen we je in te schrijven via deze link https://vvl.eventbrite.com, via event@voorrangvanlinks.be of via onderstaande QR-code.


[Foto’s] Fake News | De impact van de media op de samenleving

Hieronder enkele sfeerbeelden van de geslaagde avond “Fake News | De impact van de media op de samenleving” die we organiseerden op dinsdag 9 mei 2017 in STUK Leuven.

Publicatie: 50 concrete aanbevelingen voor een verbonden stad

Leuvense denkgroep ‘Voorrang Van Links’ en 50 experts presenteren 50 concrete voorstellen voor een verbonden stad

Groeiend individualisme doet sociale netwerken afbrokkelen. Ook de toegenomen migratiebewegingen maken samenleven niet evident. Eenzaamheid is een groeiend probleem in onze samenleving en het aantal mensen met emotionele problemen neemt hallucinante proporties aan. We ervaren zin en geluk door contacten en verbinding met anderen, maar hoe kan dit gestimuleerd worden in een superdiverse maatschappij? Op deze vraag zocht de Leuvense denkgroep Voorrang Van Links de voorbije maanden een antwoord in samenwerking met 50 experts. Het resultaat is een publicatie met 50 concrete aanbevelingen voor een verbonden stad. De voorstelling vond plaats tijdens een gespreksavond op woensdag 24 februari in OPEK Leuven.

Klik op bovenstaande afbeelding om de volledige brochure te bekijken.

Klik op bovenstaande afbeelding om de volledige brochure te bekijken.

Brochure “Hoe maken we van onze maatschappij een samenleving? 50 concrete aanbevelingen voor een verbonden stad”, Voorrang Van Links, februari 2016 (4.54MB, pdf)

Bekijk alle sfeerbeelden van de gespreksavond 24/02/2016 (foto’s Bart Duriez)

Denkgroep ‘Voorrang Van Links’ werkt aan actieplan

Denkgroep ‘Voorrang Van Links’ werkt aan actieplan samen met meer dan 50 experts.

Foto Bart Duriez

Foto Bart Duriez

Meer verbondenheid… dat is de boodschap van de Leuvense denkgroep ‘Voorrang Van Links’. Om dat doel te bereiken werken ze momenteel samen met meer dan 50 experts. “Nog dit najaar publiceren we een concreet actieplan”, stelt voorzitter Geertrui Heyvaert.

Voorrang Van Links is een open Leuvense denkgroep die het maatschappelijk debat wil voeden vanuit een vernieuwend progressief perspectief. Schepen Mohamed Ridouani (sp.a) en gemeenteraadslid Mich De Winter (sp.a) lanceerden het initiatief vijf jaar geleden. “Groeiend individualisme doet sociale netwerken afbrokkelen”, stelt Geertrui Heyvaert, voorzitter van de denkgroep. “Samen met meer dan 50 experts werkt de denkgroep de komende maanden aan een concreet plan voor meer verbondenheid. De ‘rondetafel’ in Opek was het startschot. In het najaar volgt de publicatie van het plan.” Naast beleidsmakers en academici werken ook experts van VRT, VTM, Hart boven Hard en andere organisaties mee. (BMK)

© 2015 De Persgroep Publishing, Het Laatste Nieuws 12 juni 2015