Voorrang Van Links is een onafhankelijke denktank die het maatschappelijk debat wil voeden vanuit een vernieuwend progressief perspectief. We geloven in een betere en ‘maakbare’ samenleving, waarin rechtvaardigheid, solidariteit en duurzaamheid voorop staan. We richten ons niet enkel op analyses, maar brengen mensen bijeen om nieuwe ideeën te genereren voor langetermijnuitdagingen. We vertrekken vanuit wat mensen drijft en bezielt, zoals geluk, verbondenheid, hoop, angst, kwetsbaarheid, eenzaamheid,… Samen met diverse anderen gaan we op zoek naar inspirerende oplossingen binnen maatschappelijke thema’s die hierbij aansluiten.

Iedereen is welkom om op debatavonden, lezingen, inspiratiebezoeken, rondetafelgesprekken, in leesgroepen en andere evenementen van gedachten te wisselen en te leren van elkaar.