De tafel van Hannah Arendt. Over polarisatie, middenveld en diversiteit

De tafel van Hannah Arendt? Het publieke domein is volgens Arendt de wereld voor zover die onze ‘gemeenschappelijke thuis’ vormt. Het is een plek die ons samenbrengt maar ook ‘verhindert dat we, bij wijze van spreken, over elkaar struikelen’. Samen leven betekent volgens Arendt dat zich tussen ons ’een wereld van dingen bevindt, zoals een tafel zich bevindt tussen diegenen die eraan hebben plaatsgenomen’.

Vanuit deze invalshoek nodigt Voorrang van Links, een open denkgroep mede opgericht door huidig burgemeester Mohamed Ridouani, u graag uit voor een beklijvende avond. Het programma omvat een inleiding, drie lezingen en een vraagronde. Er is bovendien gekozen voor een open en ruim samenwerkingsverband met:

– Marjan Verplancke, coördinator vorming en publiekswerking bij het Hannah Arendt Instituut:
Over polarisatie en verbinding.

– Lies De Winter, Algemeen directeur Beweging.net:
De zegen en de vloek van de middenveldvertegenwoordiger, praten we vandaag liever met individuen?

– Rachida Lamrabet, juriste en schrijfster:
De theorie van het verschil (naar Audre Lorde).

Einde voorzien omstreeks 22:00. Napraten kan in het STUKcafé.

Sfeerbeelden De tafel van Hannah Arendt. De participatie van de burger in het publieke domein.

Alvast enkele sfeerbeelden van ons event van gisteren, De tafel van Hannah Arendt. De participatie van de burger in het publieke domein.

Onze dank gaat uit naar Filip De Rynck, Tinneke Beeckman en Christophe Busch voor hun waardevolle bijdrages en inzichten, naar Mohamed Ridouani voor het inleidende woordje en John Vandaele voor het in goede banen leiden van de nabespreking.

De tafel van Hannah Arendt. De participatie van de burger in het publieke domein

Met ‘De tafel van Hannah Arendt. De participatie van de burger in het publieke domein’ focust Voorrang van Links op een boeiend thema via drie lezingen en een nagesprek.

Filip De Rynck argumenteert dat er eerder sprake is van een ‘democratie in transitie’ dan van een ‘democratie in crisis’. Kijken naar een democratie in transitie vergt een breedbeeld op het functioneren van ons politiek-bestuurlijk systeem. Zo’n systemische insteek vormt een heilzame kuur tegenover het beroepspessimisme van de ‘democratie-watchers’.

Voor Tinneke Beeckman is vrijheid handelen als burger. De ongeremde negatieve vrijheid, het vrij handelen zonder door anderen beperkt te worden, botst op haar limieten. Op cruciale (crisis)momenten moet de politiek echter de legitimiteit hebben om die vrijheid (gedeeltelijk) aan banden te keggen. Tegelijk moeten burgers betrokken blijven bij politieke beslissingen. Vraag is dan welk vrijheidsbegrip hiervoor inspirerend kan zijn?

Tenslotte wijst Christophe Busch op de ‘wankele tafel’ van Hannah Arendt. De complexe globalisering en groeiende digitalisering  leiden naar een nieuwe informatie- en communicatietechnologie. Die plaatst, samen met gebeurtenissen als oorlog en pandemie, waarheid en identiteit onder druk. Waarheidsverval en binaire denkkaders zijn het gevolg.  Belangrijk is om na te gaan hoe deze sociale realiteiten worden vorm gegeven door taal en verhaal en dat net pluraliteit en verbinding ons deeloplossingen kunnen aanreiken.

De avond wordt ingeleid door burgemeester Mohamed Ridouani. John Vandaele (MO* Magazine) modereert het nagesprek.