De tafel van Hannah Arendt. Over polarisatie, middenveld en diversiteit

De tafel van Hannah Arendt? Het publieke domein is volgens Arendt de wereld voor zover die onze ‘gemeenschappelijke thuis’ vormt. Het is een plek die ons samenbrengt maar ook ‘verhindert dat we, bij wijze van spreken, over elkaar struikelen’. Samen leven betekent volgens Arendt dat zich tussen ons ’een wereld van dingen bevindt, zoals een tafel zich bevindt tussen diegenen die eraan hebben plaatsgenomen’.

Vanuit deze invalshoek nodigt Voorrang van Links, een open denkgroep mede opgericht door huidig burgemeester Mohamed Ridouani, u graag uit voor een beklijvende avond. Het programma omvat een inleiding, drie lezingen en een vraagronde. Er is bovendien gekozen voor een open en ruim samenwerkingsverband met:

– Marjan Verplancke, coördinator vorming en publiekswerking bij het Hannah Arendt Instituut:
Over polarisatie en verbinding.

– Lies De Winter, Algemeen directeur Beweging.net:
De zegen en de vloek van de middenveldvertegenwoordiger, praten we vandaag liever met individuen?

– Rachida Lamrabet, juriste en schrijfster:
De theorie van het verschil (naar Audre Lorde).

Einde voorzien omstreeks 22:00. Napraten kan in het STUKcafé.